Over ‘Zjwame Aktueel’

Over 'Zjwame Aktueel'

De Dorpsraad Swalmen heeft het initiatief genomen voor de website www.zjwameaktueel.nl om een  gebundeld overzicht te creëren van activiteiten die in Swalmen plaatsvinden. 

Zjwame Aktueel is bedoeld voor activiteiten die door verenigingen en organisaties in Swalmen worden georganiseerd (denk bijvoorbeeld aan een buitenspeeldag voor de jeugd; intocht St Nicolaas; de traditionele motortocht van Kindervakantiewerk; het zomeravondconcert van de harmonie; de boekenmarkt; Sjwaampop) maar ook bijvoorbeeld voor een aankondiging/overzicht van kerkdiensten.

Tot eind 2019 voorzag weekblad het Zjwaemke (in elk geval voor een deel) in deze behoefte, maar met het verdwijnen van het Zjwaemke is ook daaraan een einde gekomen.

Op deze website kunnen organisatoren van activiteiten die in Swalmen plaatsvinden aankondigingen en berichten daarover kwijt. De website komt overigens niet in de plaats van de eigen communicatiekanalen van verenigingen en organisaties voor hun eigen leden/achterban. 

Ook staat de website ter beschikking van degene die – anders dan een aankondiging voor een activiteit – iets te melden heeft dat voor de bezoekers van Zjwame Aktueel interessant of van belang kan zijn; te denken valt aan een column, een opiniërende bijdrage of een gedicht of iets dergelijks.

Commerciële uitingen, reclame of propaganda-uitingen anderszins laten we niet toe op de website. Maar een horeca-ondernemer die potentiële gasten attent wil maken op bijvoorbeeld het optreden van een band kunnen dat wel op de ZjwameAktueel vermelden.

De praktijk zal uitwijzen of en zo ja in welke mate er een nadere nuancering van deze algemene spelregels nodig zal zijn.

De Dorpsraad hoopt dat deze website in een behoefte voorziet en dat veel Swalmenaren, verenigingen en organisaties er actief dan wel passief gebruik van zullen maken.

Zomer 2020

Bestuur Dorpsraad Swalmen